Информация
Название: 
Исфара (англ. Isfara, местн. Исфара)
Адрес: 
Исфара
Таджикистан