Информация
Название: 
Улан-Батор (англ. Ulan Bator, местн. Улаанбаатар)
Адрес: 
Улан-Батор
Монголия