Информация
Название: 
Туркестан (англ. Turkistan, местн. Түркістан)
Адрес: 
Туркестан
Казахстан