Информация
Название: 
Янина (англ. Ioannina, местн. Ιωάννινα)
Адрес: 
Янина
Греция