Информация
Название: 
Тирана (местн. Tiranë)
Адрес: 
Тирана
Албания